Unge med stress, angst og andre udfordringer

SÅDAN STØTTER DU SOM FORÆLDER DEN UNGE

Mange unge mistrives. Flere og flere føler, at de er stressede og har et dårligt mentalt helbred. Nogle unge mener kun, de er gode nok, hvis de præsterer optimalt på alle områder i deres liv. Og det, der går mindre godt i livet, holder mange unge for sig selv.

For rigtig mange unge betyder det, at de isolerer sig med deres følelser og bekymringer. Det kan være medvirkende til, at de unge kommer i yderligere mistrivsel. Og det kan være et svært mønster at bryde. For nogle unge kan problemer, som opstår i ungdomslivet, være starten på at udvikle en psykisk lidelse senere i livet.

 

Psykiatrifondens børne- og ungepsykolog giver råd og ideer til, hvordan forældre kan støtte den unge

At være forælder til et ungt menneske adskiller sig markant fra at være forælder til det lille barn. Det unge menneske har et større medansvar for sit eget liv og har flere holdninger til beslutninger, der vedrører deres eget liv. Langt de fleste forældre oplever, at netop tilgangen til deres børn i denne alder bliver udfordret af den grund.

For nogle forældre betyder det, at man kan blive usikker på forældrerollen – særligt når det drejer sig om forældre til unge, som udviser tegn på psykisk mistrivsel. Nogle forældre oplever enten at blive afvist eller bliver usikre på, hvordan man kan tale med sit barn om det, der er svært.

 

Fire råd til forældre

• Udvis nysgerrighed og anerkendelse. Vis, at du oprigtigt interesserer dig ved at spørge ind til den unges liv og interesser, stille nysgerrige spørgsmål og tilbyde din omsorg. Unge har, ligesom børn, et behov for at blive set, hørt og forstået af deres forældre.

 

• Drop de gode råd. Nogle unge oplever, at deres forældre ofte er tilbøjelige til at rådgive dem om deres liv, uden først at forstå de unges problemer. De unge føler dermed, at forældrene rådgiver ud fra deres egne ungdomserfaringer. Men det kan være vanskeligt at overføre de samme problematikker fra dengang til nu, fordi præmisserne i ungdomslivet har ændret sig.

 

• Brug tid sammen med den unge – eller saml jer om en fælles aktivitet. At sætte sig ned med det formål at skulle tale om noget, der er vanskeligt, kan være en stor udfordring for både dig og den unge. Ved at lave aktiviteter sammen er der stor sandsynlighed for, at der i højere grad opstår et godt vindue for at spørge ind eller tale sammen. I kan f.eks. gå en tur sammen, eller du kan bede om hjælp til streamingtjenester, sociale medier eller computerspil.

 

• Styrk jeres kommunikation. Nogle forældre oplever, at de har en dårlig kommunikation med deres unge, som ofte ender i misforståelser eller konflikter. Som forælder er det derfor vigtigt at vise storsind overfor sin teenager – præcis som man ville gøre med det lille barn, der græder. Hvis jeres kommunikation ikke fungerer, kan I forsøge jer med at lave fælles spilleregler for, hvordan I taler sammen med hinanden eller f.eks. finde alternative måder at tale sammen igennem breve eller dagbøger.

Kilde: Psykiatrifonden