Individuel terapi


Individuel terapi giver mulighed for at arbejde med blandt andet:

 • Lavt selvværd
 • Følelsen af at livet er meningsløst
 • Manglende livsglæde
 • Sorg
 • Eget eller et familiemedlems/kollegas misbrug
 • Teenageproblematikker
 • Parforholdsrelaterede problemer
 • Familierelaterede problemer
 • Forældrerollens udfordringer
 • Generel utilfredshed med tilværelsen
 • Stress
 • Generthed
 • Præstationsangst
 • Nedtrykthed
 • Tristhed
 • Angst
 • Følelsen af at stå udenfor tilværelsen
 • Behov for en samtalepartner med tavshedspligt
 • Vanskeligheder på arbejdspladsen – fx mobning
 • Smertefulde oplevelser i fortiden
 • At være bange for dagligdagens udfordringer
 • At være konstant bekymret over alt muligt
 • At tænke negativt om sig selv og andre
 • Hyppige konflikter med omgivelserne
 • Stor sårbarhed
 • Ikke at vide, hvad man vil i tilværelsen
 • Utilstrækkelighedsfølelse
 • At føle sig ligeglad med det meste
 • At have svært ved at sige fra
 • At føle sig konstant sløj og uoplagt uden fysiske årsager
 • Ensomhed

Samtalen er det helt grundlæggende element i individuel terapi. Umiddelbart har denne samtale mellem terapeut og klient mange fællestræk med en ganske almindelig dialog mellem to personer. Imidlertid adskiller individuel samtaleterapi sig ved, at der er tale om klientens aktive samarbejde med terapeuten, således at klienten finder ud af at forholde sig realistisk og konstruktivt til verden med alt, hvad den omfatter af relationer til familie, venner, samlevere, kærester, samfundet, jobbet, naturen osv.. Ved realistisk og konstruktivt skal forstås, at klienten finder frem til en ”livsmåde”, som er i overensstemmelse med personens egne ressourcer og begrænsninger.

Individuel terapi forløber som en proces, hvorunder terapeuten hjælper klienten med at finde og holde fokus på det dybe og centrale i klientens ydre som indre verden, så der kan skabes klarhed omkring netop de problemstillinger, som volder klienten kvaler. Terapien befordrer klientens undersøgelse af sine egne forestillinger, adfærd, affekter, værdier og menneskesyn, hvorved der frigøres plads til større ærlighed – til alle de tanker og følelser, som det er svært for klienten at udtrykke direkte i hverdagen. Individuel terapi forløber således som en bevidstgørelsesproces, som giver klienten mulighed for at lære sig selv og sin tilværelse bedre at kende, at komme overens med sig selv og derved skabe betingelserne for bevidste valg og større livsudfoldelse.

Individuel terapi forudsætter stor fortrolighed fra klientens side, og en terapeut, som respekterer klientens personlige oplevelser af sig selv og sin verden. Det er helt afgørende for terapiens kvalitet og effektivitet, at klienten føler sig forstået og mødt af sin terapeut.

Et individuel terapiforløb indledes almindeligvis med en ”første samtale”, hvorunder klient og terapeut kan se hinanden an og gensidigt vurdere mulighederne for et videre samarbejde. Under denne indledende samtale kan terapeuten give forslag til, hvor ofte samtalerne bør finde sted og i øvrigt anslå terapiforløbets varighed.

Et individuelt terapiforløb foregår under tavshedspligt, og klienten kan til enhver tid afbryde forløbet. Læs mere om tryghed og tavshedspligt.