Terapi

Ønsket om forandring…

Beslutningen om at gå i terapi er et meget personligt valg. Det er også et modigt valg, da man lægger en del af sit liv i en andens hænder. Man er opfyldt af et dybfølt ønske om forandring, men usikker på hvad det indebærer. Derfor kræver det mod at tage det første skridt.

At være den man er….

Formålet med terapien er at få støtte til at turde se og mærke det, som du indeholder af tanker, følelser og kropslige fornemmelser, og om at hjælpe dig til at kunne rumme disse. Med andre ord, at du kan lide at være dig.

At finde meningen…

Ofte opsøger man terapi, fordi man har det skidt, eller er træt af nogle handlemønstre, der hele tiden bremser eller blokerer for, at man kan komme videre. I terapien søger jeg at skabe rammerne for et samarbejde, der går ud på at finde meningen bag disse mønstre. For der er altid en mening i det, vi gør, også selvom det i sig selv kan synes meningsløst og derfor være vanskeligt at få øje på.

Når vi forstår meningen med vores handlemønster, opdager man ofte, at det er en strategi, der hører fortiden til; den var god at have tidligere i livet, men nu er den med til at hindre, at man får det, man har brug for.

At leve med de givne vilkår og vælge det gode til…

Vi lever alle med forskellige vilkår, både dem vi er givet ved fødslen, dem vi har fået gennem vores opvækst og dem vi er stødt på gennem livet. Terapi går ud på at finde de mest hensigtsmæssige og livgivende måder at leve med disse vilkår. Der er nogle vilkår, der aldrig vil kunne ændres, men vi kan ændre den måde, vi lever med dem på. At leve med sine vilkår vil sige at erkende og rumme dem. Nogle vilkår kan være meget svære at acceptere og se i øjnene, og vi bruger uforholdsmæssig meget energi på at holde dem skjult, benægte dem eller skamme os over dem. Jo mere man er i stand til at leve med sine vilkår, jo mere energi bliver frigivet til at være til stede i nuet og åbne sine sanser for ens egne lyster og behov, og tillade andre at komme tæt på.

Terapi handler ikke om at lave om på sig selv, men om at komme hjem til sig selv.

Når jeg er, den jeg er, sker forandringen
Den paradoksale ændringsteori
Gary Yontef