Stress

Psykologisk Klinik, Odsherred er en del af Stress-Ambassadørens uddannede stress-behandlere, og laver 10 ugers stress forløb i samarbejde med PrimaCare. Læs mere her.

Stress – en folkesygdom i dagens Danmark !!

 • 500.000 danskere – svarende til 10-15 % – har symptomer på stress hver dag
 • Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte hver dag – og ca 1,5 million om året.
 • Mellem 250.000 og 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • Hvert år dør 1.400 som følge af arbejdsrelateret stress
 • Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året
 • Stress fører til 30.000 hospitalsindlæggelser
 • WHO mener at stress bliver en af de væsentligste årsager til sygdom i 2020

Har du symptomer på stress? 

Stress giver både fysiske og psykiske symptomer som fx:

 • Smerter
 • Hjertebanken
 • Forhøjet blodtryk
 • Hjerte- og kredsløbssygdomme
 • Maveproblemer
 • Søvnløshed
 • Rastløshed
 • Udbrændthed
 • Tristhed og modløshed
 • Manglede sexlyst
 • Koncentrationsbesvær
 • Lavt selvværd
 • Depressive følelser og depression
 • Angst
 • Gråd-labil
 • Træt ud over det sædvanlige
 • Selv det mindste virker uoverskueligt

Der er faktisk ganske stor forskel på travlhed og stress. Stress giver sig jo bl.a. udslag i, at man ikke længere formår at prioritere sine arbejdsopgaver. Alle opgaver bliver uoverskuelige og tårner sig op foran én, og man ser simpelthen intet lys forude.

Stress opstår fordi…

Stress opstår fordi du gennem længere tid føler, at du ikke kan indfri de forventninger, der stilles til dig – enten af dig selv eller omverdenen. Stress er et udtryk for at kroppen ikke er i balance. Det svarer til, at du har en fin ny bil, som du elsker at køre  i. Den kører godt og stærkt, men motoren bliver overophedet og brænder sammen, hvis du ikke sætter farten ned, holder pauser og for alt i verden – husker at hælde kølervæske på.

Stress – set med “TFT-briller”

Stress er hverken godt eller skidt. Det er måden vi reagerer på stress, som er mere eller mindre hensigtsmæssig. Negative stress reaktioner optræder ofte, som et resultat af langvarige psykiske og fysiske påvirkninger, som ender i en ubalance i kroppens autonome nervesystem.

Dette system består af to undersystemer. Et som styrer stigende aktivitet i kroppen (sympatiske system) og det som styrer beroligende aktivitet, det parasympatiske system, f.eks. i forbindelse med hvile, søvn, meditation osv.

De to systemer skal være i balance. Bliver det ene system, som oftest det aktive, for aktivt, kan det på længere sigt resulterer i psykiske og fysiske udslag. Ofte kalder vi disse udslag for stress relaterede sygdomme.

Mennesker indenfor erhvervslivet og topidræt er udsat for at blive udbrændt. Det betyder, at de ikke længere føler, at de har energi til de daglige opgaver, en generel følelse af træthed, manglende motivation og inspiration i forbindelse med kommende opgaver. Denne tilstand kan på sigt føre til depression og angst.

Vil du vide, hvordan jeg behandler stress med TFT – læs mere her

I stressbehandling anbefaler jeg et behandlingsforløb med psykoterapi og/TFT kombineret med 10-15 NADA behandlinger, fordi NADA-akupunktur, som en recovery-metode netop genopbygger balancen og fremmer processen ved terapi og TFT.

En række af de tiltag, som ligeledes er nævnt på siden, hvor depression beskrives her på hjemmesiden, vil ligeledes have stor effekt på stressramte.

Overordnet handler det om at flytte sig i en sundere retning – altså mod det gode helbred. Både psykisk, fysisk og sjæleligt. Det er ofte en følelsesladet proces, som klienten skal igennem. Bare det selv at erkende, at man fx er stresset, kan være en svær hurdle – men er samtidig det første vigtige skridt på vejen mod et sundere liv.

Jo tidligere indsats desto bedre. Vent ikke, hvis du er i tvivl. Lad tvivlen komme dig til gode. Dårlige vaner, overbevisninger, mønstre og problemer løser du dig nemmere fra, jo kortere tid du har levet i dem.

Note:
Selv om TFT i kliniske forsøg har vist bemærkelsesværdige resultater er det en metode der fortsat befinder sig i udviklings-stadiet hvor der ikke findes videnskabelige beviser for at metoden virker. Tankefeltterapi er ikke en erstatning for at søge almindelig lægehjælp.

De barske realiteter om stress: www.stressforeningen.dk