TankefeltTerapi – Healing med hjertet/Transbiologisk Traumeterapi – ChromoTerapi

Tankefeltterapi TFT/ EFT er en på sin vis revolutionerende metode, som vender op og ned på tidligere dogmer om, hvor lang tid det tager at lindre psykiske problemer.

Metoden er skånsom, virker meget hurtigt og har en høj grad af succes. I en argentinsk undersøgelse af klienter med angst oplevede 90% en bedring, mens 76% blev symptomfrie med TFT. Læs mere om denne undersøgelse her.

Metoden er endvidere nu godkendt som en evidensbaseret behandlingsform i USA.

TFT bruger kombinationer fra meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi, ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med let fingerbankning, efter bestemte mønstre. Dette gøres, imens man fokuserer på det ubehag eller den smerte, man har. Metoden er udviklet, gennem 25 års forskning, af den amerikanske psykolog Dr. Roger Callahan.

Det at metoden er enkel og hurtig samt de gode resultater, gør den vanskelig at forstå, og mange får følelsen af, at ”dette er for godt til at være sandt”.

Med TFT kan man behandle det, der giver dig fysisk eller psykisk ubehag – fx:

  • Traumer, Panik/angst anfald, Sorg og kærlighedssorg, Skyldfølelse, Afhængighed, Fobier, Stress, Vrede/jalousi, Tvangstanker/lidelser, Enkelte fysiske smerter, Koncentrationsproblemer, Depression, Seksuelle problemer, Samlivsproblemer, Hyperaktivitet, Tandlægeskræk og meget andet – spørg, hvis du er i tvivl 🙂

Når jeg behandler med TFT får du ved behov også et minikursus i hvordan du kan hjælpe dig selv, resten af livet.

Komplekse tilstande kræver lidt mere

Komplekse forbier, angsttilstande og depression har som regel brug for gentagne behandlinger over en periode, for at sikre et godt og varigt resultat. Opfølgning er væsentlig, for at opnå en fuldstændig og ikke bare delvis heling af det oprindelige traume.

Afklaring af problemet

Du kan spare tid hvis du har en skriftlig resumé af noget af følgende information:

  • Hvordan og hvornår problemet opstod? 
  • Alvors graden (0=ingen ubehag ; 10=max ubehag) 
  • Hvorledes begrænser det dig? 
  • Hvilken type behandling har du tidligere prøvet? (Læger, terapeuter – navn og længde på behandlingen) 
  • Hvad er din opfattelse af udbyttet? 
  • Forhold, steder, omgivelser og afstande som skaber problemer 
  • Har du eller tager du medicin pga. din tilstand – hvad tager du og hvor meget? 

Behandling

Det har i årevis været kendt, at når vi tænker på et problem, vil vores hjerne og krop efterligne nøjagtig det samme, som sker, når vi er i den aktuelle situation, men i noget mindre grad. Dette fænomen gør, at vi har mulighed for at behandle dig, uden at du behøver være i den virkelige situation. På denne måde kan du blive behandlet, uden at du udsættes for meget stærkt følelsesmæssig ubehag.

De fleste mennesker får ubehag ved tanken om deres problemer. Det første skridt er at behandle denne følelse af ubehag, ved bare at tænke på problemet eller ubehaget. Det er et stort skridt fremad, når du ikke længere kan føle ubehag ved at tænke på et problem.

Når du ikke længere føler ubehag, betyder det ikke nødvendigvis, at du er kureret for et problem, men at det i hvert fald er en tydelig og opmuntrende lindring. Behandlingen har grundlæggende forandret et fundamentalt aspekt af dit problem.

Hvis du oplever ubehag bare ved at tænke på et problem, er det sandsynligt, at du får endnu mere ubehag, hvis du oplever problemet direkte. Hvis du ikke mærker ubehag efter behandlingen, betyder det at noget har ændret sig væsentligt.

Hvis man før behandlingen ingenting kan føle, når man tænker på problemet, er det sandsynligt, at du fortrænger følelsen. Det vil sige, at den automatisk bliver holdt udenfor din bevidsthed. Du gør ikke dette med vilje, og kan ikke gøre noget ved det. Det sker nogle gange for mennesker, som føler, at der ikke er noget at gøre ved problemet. De prøver derved at forhindre problemfølelsen i at komme frem. Efter et stykke tid bliver det en automatisk respons, så opmærksomheden på følelsen forsvinder. For disse mennesker kommer følelsen ikke frem før den bliver særdeles stærk.

Vil følelsen af lindring være varig?

Vi kan aldrig være 100% sikre på, at du er fri for dit problem, før du tester det i den aktuelle situation. Typisk ser det ud til at behandlingsresultatet er permanent, men det kan godt ske, at du må gentage behandlingen nogle gange, indtil alle nuancer og aspekter af problemet er væk.

Behandling af det underliggende problem

Når vi gentager behandlingen, afhjælper vi hovedårsagen til problemet, sådan at vi efter et stykke tid, ved gentagne behandlinger, normalvis vil kurere problemet.

Behandlingen er altså ikke spildt hvis resultatet ikke holder længe. Nogle mennesker bruger længere tid end andre, på at blive helbredt. Hvis du oplever specielle problemer eller komplikationer, er der gode chancer for at vi kan tage hånd om det på en god måde.

Behandlingens længde

For de fleste klienter er 3-5 behandlinger er nok. Et normalt behandlingsforløb strækker sig over en periode på et par måneder.

En behandling varer normalt ca. 1 time og man vil ofte være ret træt bagefter.

Behovet for objektivitet

Hvis du er i behandling, må du ikke hjælpe terapeuten, ved at sige, at du har det bedre, hvis du faktisk ikke har det. Modsat må du ikke nøle med at sige, at du har det bedre, hvis du faktisk har det.

Vigtig! Du er ekspert på dine egne følelser! Din rapportering viser vej under behandlingen. Derfor er det vigtigt at du stræber efter at være så objektiv og nøjagtig som muligt, for på denne måde giver du behandlingen størst mulighed for at virke effektivt.

Et problem ad gangen

Det er umuligt at behandle flere problemer ad gangen. Prøv at fokusere bedst muligt på det problem som bliver behandlet. Undgå at skifte fokus til fremtidige mulige problemer eller andre problemer, du har. Det vil bare forvirre situationen.

Hvad sker der under behandlingen?

Forsøg fra Princeton University (Illustreret Videnskab nr. 4-98) har vist at menneskets tanker ligger som information i bølgeform. Når vi tænker, laver vi bølger, som bevæger sig ud fra vores hoved. Dette er ikke mærkeligere, end når vi hører noget i radioen. Det er bølger, som bliver opfanget af vores ører, derefter analyseret og oversat til det, vi forstår som lyde.

Det samme sker, når vi ser på noget. Det er bare lysbølger, som rammer vores øjne, for derefter at blive analyseret af de bagerste dele af vores hjerne. Da opfatter vi det som former, farver etc. Farver adskiller sig kun fra hinanden ved, at de bølger de afgiver kommer i forskellig frekvens. Alle bølgefrekvenser kan få frekvensforstyrrelser. Sker dette, når vi lytter til radioen, hører vi det som skratten. Når der opstår frekvensforstyrrelser i vores tankebølger, får hjernen forkert information ind og den sender som resultat forkerte beskeder ud, i form af elektriske og kemiske impulser eller hormoner. Vi mener, at disse forstyrrelser fører til følelser som angst, fobier, depression, jalousi, stærk nervøsitet og andre typer af irrationelle følelser.

I TFT går vores behandling ud på at finindstille disse fejlfrekvenser. Dette gør vi ved at stimulere punkter på dine energibaner, ved let fingerbankning. Gå til oversigt over de meridianpunkter der anvendes her.

Siden frekvensforstyrrelserne kun kommer frem, når du tænker på en speciel måde, er det helt afgørende, at du tænker på dit problem under behandlingen. Vi kan ikke fjerne noget, som ikke er tilstede….. Det som skaber ubehaget, er normalt kun tilstede, når du mærker ubehaget.

Behøver jeg at udsætte mig for det, jeg er bange for?

De fleste mennesker, inklusive psykologer og psykiatere går ud fra, at det er bedst at eksponere sig for det, man er bange for – gang på gang – for langsomt at lære at håndtere problemet. I TFT er det ikke nødvendigt at udsætte sig for den ubehagelige situation, for det er nok, at man tænker på det. Dette betyder, at flere mennesker end før vil turde at lade sig behandle.

Download brochure om TFT (PDF 711 kb)

Vigtigt: Selv om TFT i kliniske forsøg har vist bemærkelsesværdige resultater, er det en metode der fortsat befinder sig i den alternative ende af skalaen, hvor der ikke findes videnskabelige beviser for at metoden virker.

Healing med hjertet / Transbiologisk Traume Terapi (TBT)

Når det er nødvendigt ift bearbejde fysisk følt ubehag, som er knyttet til tidlige traumer, anvender jeg denne teknik, kombineret med TFT/EFT.

Transbiologisk traumeterapi eller Healing med hjertet er udviklet i 1990´erne af Grant McFetridge som en teknik til både at forløse traumer og opnå nem adgang til prenatale (før fødsel) erindringer.

Det viser sig, at når noget i øjeblikket, her og nu, føles svært eller smertefuldt – fx. at tale i forsamlinger, stress på arbejdet eller mere alvorlige problemstillinger fysiske som psykiske – så er det fordi, vi bliver aktiverede i følelsesmæssige konflikter, som kan være grundlagt tidligere i livet; følelser fra smertefulde, tidligere traumatiske øjeblikke kommer tilbage nu og her. Rent faktisk viser det sig, at de fleste psykologiske, fysiske og mange medicinske problemer stammer fra disse gamle og som regel glemte traumatiske erindringer, som påvirker vores sind, tankegang og krop. De forskellige teknikker indenfor traumeterapien bruger varierende biologiske mekanismer på subcellulært niveau (i cellens forskellige organeller eller under – afdelinger) til at eliminere det smertefulde indhold i disse tidlige traumatiske øjeblikke. Populært sagt arbejder man med forløsning af traumeøjeblikke, der rent fysiologisk kommer til udtryk i cellens forskellige organeller eller under – afdelinger.

Traumeterapien foregår i 2 trin. Først guides klientens bevidsthed tilbage til præcis det tidspunkt i hukommelsen, hvor ubehaget oprindeligt stammer fra; netop der hvor den fysiske eller følelsesmæssige påvirkning, vore celler oplevede, grundlagde et traume. Teknikken er meget virkningsfuld, da den ikke blot lader klienten genkalde glemte minder fra barndommen, men den tillader også klienten at komme tilbage til prenatale erindringer i kroppens celler, og det viser sig, at det er her, de fleste af vores traumatiske følelser og fysiske symptomer grundlægges. Dernæst elimineres de fysiske og følelsesmæssige smertefulde følelser fra disse tidligere øjeblikke, hvor de opstod. Når det helt oprindelige, grundlæggende traume er elimineret i vores celler, føler vi heller ikke følelsen eller det fysiske ubehag i nuet.

Transbiologisk traumeterapi arbejder endnu dybere i vores underbevidsthed og i kroppens celler end TFT og EFT. Enkelte kan finde arbejdsformen vanskelig og kan have svært ved at fungere med teknikkerne.

Det skal bemærkes, at Transbiologisk traumeterapi ikke er en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk/psykiatrisk hjælp.

Auriculo ChromoTerapi

Jeg arbejder med mange forskellige tilgange til traumebearbejdning, afhængig af situationen og personen – og Auriculo Chromoterapi har vist lovende resultater i reduktionen af symptomer, som kan komme fra psykiske traumer som PTSD, fobier and andre angst-problematikker.
Det er en relativ enkel og hurtig teknik, som anvendes i Sydamerika og Europa – også selvom man endnu ikke har den fulde forståelse for, hvad der gør metoden så effektfuld.
Teknikken er udviklet af Dr. Daniel Asis, der til dagligt har virke som læge i Argentina. (Se video, hvor Daniel Asis forklarer om Chromotherapi)

Klienten bliver bedt om at tænke på den situation/et indre billede fra det oprindelige psykiske traume – eller den situation som trigger angsten.
Klienten bliver herefter bedt om at sætte graden af ubehaget ind på en skala fra 1-10. I de fleste tilfælde er graden ikke under 7.
Dernæst bliver klienten bedt om at sætte et ord på, der beskriver den følelse, som klienten oplever ved at tænke på situationen eller billedet.
Som en del af teknikken palperer jeg herefter øreflipperne for at finde ømme punkter og bruger specielt LED lys på specifikke områder på øret.
Efter sessionen vil klienten igen blive bedt om at sætte graden af ubehag ind på skalaen fra 1-10 og med et ord beskrive deres følelse, der nu bedste beskriver, hvad han/hun oplever.
I de fleste tilfælde falder tallet for ubehaget væsentligt, nogle gange helt til 0 og det beskrivende ord bliver mere positivt ladet.
De fleste sessioner tager ikke mere end 20-30 minutter inkl. en introduktion til behandlingen.

Denne behandling bør ikke træde istedet for almen anerkendt psykologisk behandling, men kan evt. være et supplement!

Du kan se hvad jeg har af uddannelser, hvis du vil vide mere om hvilke teknikker, jeg gør brug af i mit arbejde. Du er selvfølgelig også velkomme til at spørge.