Reg. Psykoterapeut

Hvorfor en beskyttet titel?

Psykoterapeuter kan som medlem af FaDP få en personlig registrering, der gør, at de må benytte den af Sundhedsstyrelsen beskyttede titel “Reg. psykoterapeut”.

Kravene til at være “Reg. Psykoterapeut” er den 18. august 2015 godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen). Det er FaDP, der godkender, at psykoterapeuten opfylder kravene.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med loven på området.

Jeg er som Reg. Psykoterapeut forpligtet til at holde mig personligt og fagligt ajour inden for det psykoterapeutiske felt. Det sker bl.a. via supervision, deltagelse i kurser, egenterapi, efteruddannelse, mv. Der er udarbejdet et pointsystem, som FaDP kontrollerer ift at jeg vedligeholder min registrering.

Krav

Der er en lang række krav, som skal være opfyldt for at kunne ansøge hhv. blive godkendt til den beskyttede titel. Her er en kort version af kravene skitsere – du kan læse mere på FaDP’s hjemmeside.

  1. Medlem af FaDP
  2. Være eksamineret psykoterapeut
  3. Have gennemgået obligatorisk kursus i klinikvejlening og klientbehandling.
  4. Uddannelseskrav på over 4 år med min 1.066 lektioner fordelt på teori og praksis, supervision, mv.
  5. Jeg skal være registreret hos Datatilsynet.
  6. Jeg skal efterleve FaDPs regelsæt for god klinisk praksis (GCP)

Baggrund for registrering

Der kan være mange fordele for mine klienter, ved at jeg har denne beskyttede titel. Det er et pejlemærke på markedet, hvor der er mange, der anvender titlen psykoterapeut, som ikke er en beskyttet titel. Det kan derfor være svært at vide, om den pågældende er velkvalificeret. Jeg ønsker at adskille mig fra mængden ved at tydeliggøre min baggrund og holdning til min tilgang til mit erhverv – ved bl.a. at underlægge mig førnævnte kontrol, efterleve regelsættet for god klinisk praksis og lægge det åbent frem, hvad min baggrund er og hvad jeg står for.

—o0o—

Jeg er desuden kvalificeret til at være optaget som medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, hvorfor jeg har ret til at kalde mig Psykoterapeut MPF.