Reg. Psykoterapeut Nina Schiøtz


Familieterapi bruges tit i situationer som f.eks.:

  • konflikter i familien
  • barnet isolerer sig, så det er svært at få en samtale igang med det
  • barnet har problemer i skolen/institutionen
  • usikkerhed hos forældrene
  • mistrivsel mellem søskende
  • sorg eller krise hos barnet
  • usædvanlige fysiske reaktioner hos barnet
  • teenageproblematikker
  • småbørnsfamiliens udfordringer (ca 50% af alle skilsmisser sker indenfor barnets første 2 leveår…)

Når et medlem af familien har et problem, så har hele familien et problem. Børn er ofte de første som viser tegn og signaler på, at der er noget galt med stemningen i familien.

I familieterapien hjælpes både børnene og forældrene til at give udtryk for det, der er svært.

Første gang deltager både forældrene og barnet/børnene. Derefter vil jeg afklare med familien om der fortsat er behov for at barnet/børnene deltager.

Det er forskelligt hvor mange samtaler der skal til, men oftest er familieterapi ikke et længerevarende forløb.