Reg. Psykoterapeut Nina Schiøtz

Auriculo ChromoTerapi

Auriculo Chromoterapi har vist lovende resultater i reduktionen af symptomer, som kan komme fra psykiske traumer som PTSD, fobier and andre angst-problematikker.
Det er en relativ enkel og hurtig teknik, som anvendes i Sydamerika og Europa – også selvom man endnu ikke har den fulde forståelse for, hvad der gør metoden så effektfuld.
Teknikken er udviklet af Dr. Daniel Asis, der til dagligt har virke som læge i Argentina. (Se video, hvor Daniel Asis forklarer om Chromotherapi)

Klienten bliver bedt om at tænke på den situation/et indre billede fra det oprindelige psykiske traume – eller den situation som trigger angsten.
Klienten bliver herefter bedt om at sætte graden af ubehaget ind på en skala fra 1-10. I de fleste tilfælde er graden ikke under 7.
Dernæst bliver klienten bedt om at sætte et ord på, der beskriver den følelse, som klienten oplever ved at tænke på situationen eller billedet.
Som en del af teknikken palperer jeg herefter øreflipperne for at finde ømme punkter og bruger specielt LED lys på specifikke områder på øret.
Efter sessionen vil klienten igen blive bedt om at sætte graden af ubehag ind på skalaen fra 1-10 og med et ord beskrive deres følelse, der nu bedste beskriver, hvad han/hun oplever.
I de fleste tilfælde falder tallet for ubehaget væsentligt, nogle gange helt til 0 og det beskrivende ord bliver mere positivt ladet.
De fleste sessioner tager ikke mere end 20-30 minutter inkl. en introduktion til behandlingen.

Denne behandling bør ikke træde istedet for almen anerkendt psykologisk behandling, men kan evt. være et supplement!